Impressum


Apartmány ELBA  ●  Veľký Meder  ●  Slovensko
www.apartmanyelba.sk  ●  doptrio@stonline.sk
 

Prevádzkovateľ:
Pattrade s.r.o., Komenského 16/3, 945 01 Komárno, Slovensko
Telefón +421 905 333422 alebo +421 905 504388
IČO: 36 810 461, IČ-DPH: SK2022425119
Konateľ: Ladislav Langschadl

Spoločnosť Pattrade s.r.o. môže obsah tejto web stránky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Pattrade s.r.o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne priame, alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na tejto web stránke.

Prehlasujeme, že všetky Vami poskytnuté údaje považujeme za vysoko dôverné a použijeme ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Vaše osobné údaje nebudú podávané, predávané, ani inak spracovávané pre potreby tretích strán.