Impressum


Apartmány ELBA ● Velký Meder ● Slovensko
www.apartmanyelba.skdoptrio@stonline.sk
 

Provozovatel:
Pattrade s.r.o., Komenského 16/3, 945 01 Komárno, Slovensko
Telefon +421 905 333422 nebo +421 905 504388
IČO: 36 810 461, DIČ: SK2022425119
Jednatel: Ladislav Langschadl

Společnost Pattrade s.r.o. může obsah této webové stránky kdykoliv změnit bez předchozího oznámení. Pattrade s.r.o. není v žádném případě zodpovědná za žádné přímé či nepřímé škody způsobené poskytnutím, respektive neposkytnutím informací a služeb na této webové stránce.

Prohlašujeme, že všechny Vámi poskytnuté údaje považujeme za vysoce důvěrné a použijeme je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 428/2002 SR o ochraně osobních údajů ke zlepšení a správě svých služeb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Vaše osobní údaje nebudou podávány, prodávány, ani jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran.